PERUTUSAN PENGERUSI

 

 

          Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan taufik dan hidayahNya Koperasi Warga Pendidikan Terengganu Berhad atau lebih dikenali sebagai Koguru kini mampu mengorak langkah untuk terus berkembang maju menjadi antara Koperasi kredit multi produk yang berjaya di negara ini.

 

          Orang bijak pandai menjadikan sesuatu cabaran yang dihadapi sebagai satu peluang untuk terus berjaya. Maknanya di sini kita tidak boleh lagi menggunakan lampu belakang untuk menyuluh. Koperasi perlu merangka perancangan yang holistik bagi mencapai pertumbuhan lebih mampan bagi mengekalkan prestasi kewangan yang utuh, disamping mempelbagaikan aktiviti berkaitan kewangan agar Koperasi tidak terlalu bergantung kepada sesuatu aktiviti sahaja.

 

          Bagi mengatasi masalah tersebut, idea kita perlulah mendahului masa, tindakan kita tidak boleh sama dengan masa kerana kebiasaannya kita akan ketinggalan. Orang yang bijak pandai menjadikan sesuatu cabaran yang dihadapi sebagi satu peluang untuk berjaya. Jadi di sini tindakan kita tidak boleh sama dengan masa kerana kebiasaanya kita akan ketinggalan.

 

          Akhir kata, saya ingin mengajak semua anggota memberikan idea dan pandangan jika ada bagi mempastikan Koperasi Warga Pendidikan Terenganu Berhad terus maju dan cemerlang sebagai payung bagi membolehkan semua anggota untuk berteduh di bawahnya.

 

‘Anggota Di Dahulukan, Koperasi Di Utamakan ‘

 

Sekian, Wassalam.

 

Pengerusi Kehormat

Koperasi Warga Pendidikan Terengganu Berhad

Submit to Facebook